Skip to main content

Het gebruik van foto’s voor jaarverslagen en publicaties is haast niet weg te denken. Eigenlijk is het in deze snelle wereld een must, aangezien steeds minder mensen de tijd nemen om een lang verhaal te lezen. Wil je als bedrijf zichtbaar zijn dan is het gebruik van goede foto geen bijzaak maar hoofdzaak.

Zichtbaar zijn geldt ook voor fotografen. Hoe mooi is het als je foto’s gepubliceerd wordt in een jaarverslag of publicatie over een bepaald project. Ik laat je een paar voorbeelden zien waarin werk van mij is gebruikt.

Jaarverslagen en nieuwbrieven

Jaarverslag Leprastichting 2019

In het onlangs gepubliceerde jaarverslag 2019 van de Leprastichting staan een aantal foto’s die ik voor hen heb mogen maken. Het waren weer voor 1 voor 1 mooie en bijzondere ontmoetingen.

Wist je dat: Lepra een besmettelijke ziekte is die wordt veroorzaakt door de leprabacterie en wordt overgebracht door hoesten of niezen. De leprabacterie tast de zenuwen aan, met als gevolg dat er verlammingen ontstaan en handen en voeten gevoelloos raken. Hierdoor kan iemand niet meer voelen of hij of zij zich verbrandt of wondjes oploopt. Grote wonden, infecties, blindheid en ernstige verminkingen zoals klauwhanden of stompvoeten zijn het gevolg.

Ieder jaar komen er wereldwijd nog steeds ruim 200.000 nieuwe leprapatiënten bij. Dit betekent dat elke 2 minuten iemand op de wereld lepra krijgt. 9 op de 100 nieuwe leprapatiënten is kind.

Jaarverslag de SMD

Ook voor de SMD heb ik foto’s mogen maken voor het jaarverslag 2019.

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek-Waterland werkt gebieds- en wijkgericht samen met diverse partners. Bij een wijk- of gebiedsgericht team kunnen burgers terecht voor vragen of ondersteuning op gebied van welzijn, zorg, werk, wonen en inkomen. Hulp en ondersteuning is er altijd op gericht de zelfredzaamheid te vergroten voor zover mogelijk. Er wordt naar gestreefd de eigen kracht van burgers te versterken en buurtkracht te vergroten.

Overige publicaties

Tevens is deze maand werk van mij gepubliceerd in de nieuwsbrief van G&S bouw en in “Gespot” van de Bouwwereld. Beiden betroffen een artikel over de atriumkap van project EDGE West (Basisweg Sloterdijk).

Vertel ‘jouw verhaal’ door te laten zien wie je bent.

Soms is alleen een goede tekst niet voldoende om jouw product, dienst of visie pakkend over te brengen. Je moet je verhaal helder en effectief vertellen om het gewenste resultaat te behalen. Met goede fotografie, voor bijvoorbeeld jaarverslagen of nieuwsbrieven, bereik je dit in nog geen fractie van een seconde. Niet onhandig in deze steeds meer ongeduldig wordende (online) wereld. Voor meer informatie over mijn werk verwijs ik je graag naar mijn website.

Jacqueline van den Heuvel Leprastichting Nederland Fotografie