Skip to main content

Als ik op reis ga kijk ik altijd of er een NGO in het land of in de buurt is die ik misschien zou kunnen helpen met beeld. Onlangs gingen we naar Zanzibar op vakantie en thuis had ik contact gelegd met IHH Nederland en gevraagd of zij ook projecten hebben op Zanzibar. Het antwoord was een volmondig ja!

Wie of wat is IHH?

Stichting Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland beoogt om in het binnen- en buitenland, zonder onderscheid te maken tussen factoren als taal, geloofsovertuiging, ras en geslacht, in de behoeften van de armen te voorzien, zorgen voor de ontwikkeling van de maatschappelijke verantwoordelijkheids-bewustzijn, solidariteit en samenwerking, verhogen van het sociaal economisch niveau van de gemeenschappen, beschermen en promoten van de universele waarden van de mens en een brug vormen tussen mensen en landen.

Hun belangrijkste doel is om alle mensen in de wereld de nodige humanitaire hulp aan te bieden en zorgen dat de rechten en vrijheden van deze mensen niet worden geschonden. Zij bieden hulp aan mensen die o.a. slachtoffer zijn geworden van oorlogen, rampen, onderdrukking, onrechtvaardigheid en hongersnood.

 

IHH Zanzibar

Tijdens mijn bezoek aan Zanzibar werd ik hartelijk ontvangen en hebben we verschillende projecten waaronder weeshuis, school en nieuwbouw ‘Oemul Mu’minien Aisha Complex’ bezocht.

Wat mij opviel was de fijne sfeer, de sfeervolle klassen en dat alles zo goed georganiseerd is. Op het moment dat wij arriveerde kregen de kinderen net hun ontbijt. Ik kan je zeggen het is een hele organisatie als je 1000 kinderen te eten moet geven. Het blijft echter niet bij ontbijt. Ook krijgen zij elke dag lunch en diner en hoeven zij niet met honger naar bed.

Een ander ding dat mij opviel was dat alle kinderen vanaf jongs af aan Engels leren. Dit is zeker een must aangezien Zanzibar voor een groot deel leeft van het toerisme.

 

Te moe om te eten…

 

Meer foto’s van dit project zijn te zien op Instagram